Fëmijët jan ëmbësirat e shtëpisë e ardhmja jonë

Sot patëm nderin dhe kënaqësinë ti mirëpresim nxënsit e shkollës fillore Milleniumi i tretë,

Zoti i madh i ruajt të gjith fëmijet e botës