Kompleksi Eliza

Ofron cilësitë e jetës urbane me shërbime të kualifikuara, hapësira funksionale dhe relaksuese që ofrojnë mundësi të shumta për zgjedhjen e banesës së dëshiruar. Ky kompleks ofron Apartamente banimi, parking të mjaftueshëm, 60% e hapësirës gjelbrim dhe këndin e lodrave në të gjithë perimetrin e tij, i cili gjindet në lagjen "Dardania" në Fushë Kosovë. Kompleksi "Eliza" është ndërtim i stadardit të lartë me ambiente afariste sipas kërkesave dhe nevojave të komunitetit .I planifikuar me përpikmëri deri në detajin e fundit.

Llamella 5.1

Banesa 60.00m2

Banesa 114.2m2

Banesa 113.97m2

Banesa 62.49m2

Banesa 90.40m2

Banesa 93.96m2

Banesa 93.35m2

Banesa 63.00m2

Llamella 5.2

Banesa 93.50m2

Banesa 93.50m2

Banesa 63.00m2

Banesa 90.68m2

Banesa 90.68m2

Banesa 98.96m2

Llamella 5.3

Banesa 91.98m2

Banesa 91.98m2

Banesa 77.66m2

Banesa 93.97m2

Banesa 87.140m2

Llamella 5.4

Banesa 93.90m2

Banesa 94.24m2

Banesa 94.24m2

Banesa 111.96m2

Llamella 5.5

Banesa 115.40m2

Banesa 115.40m2

Banesa 87.15m2

Banesa 120.15m2

Banesa 95.2m2

Llamella 5.6

Banesa 90.68m2

Banesa 63.00m2

Banesa 90.5m2

Banesa 90.5m2

Banesa 89.93m2

Banesa 90.8m2

Llamella 5.7

Banesa 105.19m2

Banesa 118.26m2

Banesa 63.00m2

Banesa 121.55m2

Banesa 112.94m2

Banesa 98.57m2