CIMA

Kompleksi Cima Grand Tower - Prishtina e Re
Prishtina e Re, Prishtinë

Koncepti i hartuar për projektin Masterplan refersto:

  • Sipërfaqja e ndërtimit rreth 475,000 m2 ndërtesa të shtrira në një sipërfaqe toke prej 10,700m2 duke përdorur hapësirën me vetëm 30%.
  • Hapësirë e gjelbër dhe rekreative me 70% të sipërfaqes.

Master plani permban:

  • Ndërtesat në kullat e saj, zyrat
  • apartamente standarde dhe apartamente VIP
  • Qendra Tregtare me një sipërfaqe mbi 60.000m2
  • Hotel me sipërfaqe 18,000 m2
  • Parkim nëntokësor
  • Qendra për çerdhe dhe mjekësi familjare,

Kompleksi i kullës së madhe cima është konceptuar si një vend ku fillon një jetë e re e bukur dhe aktive e vendosur në hapësirën më të mirë në një lagje unike urbane të pjesës së re të Prishtinës, dhe në qendër të saj ofron më të mirën për të investuar në prona të paluajtshme

Statusi
Banesa
Sipërfaqja m2
Blloqe
Tipi
Sipërfaqja e banesave m2
× PAGESA FILLESTARE PAGESA E FINANCUAR NGA BANKA INTERESI VJETOR KËSTI MUJOR 230.79 €

Lokacioni

\