Kompleksi Tophane - CIMA

Kompleksi Tophane
Lagjja Tophane, Prishtinë

Objektet kanë orientim lindje perendim, me dritë dhe diell të mjaftushëm si dhe hapësira të lira duke respektuar distancat e nevojshme për banim.

Arkitektura moderne, unike dhe e qendrueshme e bënë këtë kompleks të veçantë. Kompleksi ofron mundësi të mira për zhvillimin e jetës familjare të shëndoshë me hapësira gjelbëruese, shtigje dhe hapësira te mjaftueshme për lojë. Privatësia dhe komoditeti i banorëve është rritur duke organizuar në cdo hyrje të objektit vetëm nga 3 njësi banesore në katë te lidhura me shkallë të gjera dhe 2 ashensorët komod.Parkingjet për vetura në bodrumet e ndërtesave i plotësojnë nevojat për banorët e ndërtesave duke respektuar standardet dhe normat e ndërtimit.  

Gjithashtu parkingjet jashtë ndertesave i plotësojnë nevojat e lokaleve afariste dhe janë në harmoni me kriteret të cilat parashihen sipas planeve dhe rregullave urbanistike. Kompleksi do të ndërtohet për banorët e ardhshëm – klientët tanë të mundshëm të cilë janë shtylla kryesore që na shtynë përpara dhe qëllimi ynë kryesorë është që ata të jenë të kënaqur.

Për më shumë inforamata ju lutem kontaktoni menaxherin e shitjes

+383 49 50 90 90

Statusi Së Shpejti
Banesa 88
Sipërfaqja 11.041 m2
Blloqe 3
Tipi Afaristo - Banesor
Sipërfaqja e banesave 54 - 113m2 m2

Lokacioni

\