Ofertat

Oferta 1

Kjo ofertë përmban mundësinë përmes kompanisë 50 - 60% të shumës totale të pagesës në start, pjesa tjetër e pagesës ndahet në maksimum 4 rata e cila paguhet çdo 6 muaj për dy vite.

Oferta 2

Shfrytezo mundësinë përmes Bankës me 3.000Euro pjesëmarrje, pjesën tjetër mbrenda 15 viteve me rata mujore, duke filluar prej 3.99% norme efektive me vetëm 1% shërbime administrative. Banesa e blerë në secilën fazë të ndërtimit vendoset Hipotek.


Lokacioni