- CIMA

Kompleksi Cima Grand Tower - Prishtina e Re
Prishtinë

Kompleksi Eliza
Fushë Kosovë

Kompleksi Cima 2
Prishtinë

Kompleksi Cima Residence
Prishtinë

Kompleksi Tophane
Prishtinë

Kompleksi Cima Tower
Ferizaj

Kompleksi Panorama
Ferizaj

Kompleksi Dardania
Prizren

Kompleksi Ulpiana Center
Lipjan

Kompleksi Eliza Park
Suharekë

Kompleksi Te Kodra
Suharekë

Lokacioni